Bilakudahbosan: إلـيــك (PadaMu Ya Allah)

Tuesday, 10 April 2012

إلـيــك (PadaMu Ya Allah)

***
DIKISAHKAN syair ini ketika Imam Muzani menziarahi Imam Syafie yang sedang ketika itu beliau sedang sakit tenat, yang tidak lama kemudian beliau menghembus nafasnya yang terakhir ditempat Imam Muzani menziarahinya itu.

Sewaktu Imam Muzani bertanyakan khabar mengenai kesihatan Imam Syafie, lantas Imam Syafie terus menangis dan bersyair.
 ***


إلـيــك إلـــه الـخـلـق أرفــــع رغـبـتــي

وإن كـنـتُ يــا ذا الـمــن والـجــود مـجـرمـا

ولـمــا قـســا قـلـبـي وضـاقــت مـذاهـبــي

جـعـلـت الـرجــا مـنــي لـعـفـوك سـلـمــا

فـمـا زلــتَ ذا عـفـو عــن الـذنـب لــم تـزل

تــجــود و تـعــفــو مــنـــة وتـكــرمــا

ألــســت الــــذي غـذيـتـنـي وهـديـتـنــي

ولا زلــــت مـنـانــا عــلـــيّ ومـنـعـمــا

عـسـى مــن لــه الإحـســان يـغـفـر زلـتــي

ويـسـتــر أوزاري ومــــا قــــد تـقــدمــا

فــإن تـعـف عـنــي تـعــف عـــن مـتـمـرد

ظــلــوم غــشــوم لا يــزايـــل مـأتــمــا

و إن تنـتـقـم مــنــي فـلـســت بــآيــس

ولـــو أدخـلــوا نـفـسـي بـجــرم جـهـنـمـا

فصيـحـا إذا مــا كــان فـــي ذكـــر ربـــه

وفيما سواه في الورى كان أعجما

يـقــول: حبـيـبـي أنـــت سـؤلــي وبغـيـتـي

كـفــى بـــك للـراجـيـن ســـؤلا ومـغـنـمـا

أصـــــون ودادي أن يـدنــســه الـــهـــوى

وأحــفــظ عــهــد الــحـــب أن يـتـثـلـمـا

فـفـي يقظـتـي شــوق وفــي غـفـوتـي مـنــى

تــلاحــق خــطــوي نــشــوة وتـرنــمــا

فـجـرمـي عـظـيـم مـــن قـديــم وحــــادث

وعـفــوك يـأتــي الـعـبـد أعـلــى وأجـسـمـا

======================================================

Kupersembahkan (rintihan) kepadaMu Tuhan sekalian makhluk akan harapanku

Sekalipun aku seorang yang berdosa wahai yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah

Bilamana keras hatiku dan terasa sempit perjalananku

Kujadikan rayuan (rintihan) daripadaku sebagai jalan untuk mengharapkan keampunanMu

Bilamana Engkau yang memiliki keampunan menghapuskan dosa yang berterusan ini

KurniaanMu dan keampunanMu adalah merupakan rahmat dan kemuliaan

Bukankah Engkau yang memberi aku makan serta hidayah kepadaku

Dan janganlah Engkau hapuskan kurniaan anugerah dan ni'mat itu kepadaku walaupun aku seorang yang sentiasa berdosa

Semoga orang yang memiliki ihsan mengampunkan kesalahanku

Dan menutup dosa-dosaku serta setiap perkara yang telah lalu

Sekiranya Engkau ampunkan aku, ampunkan dari kederhakaan

kezaliman, penganiayaan yang tak akan terhapus di hari berhimpun kesedihan

Namun jika Engkau membalas siksa terhadapku, aku tidak akan berputus asa

Sekalipun dosa-dosaku itu akan memasukkan diriku ke dalam neraka

Dia adalah seorang yang fasih ketika menyebut/mengingati Rabbnya

Dan bilamana dia bersama selain tuhannya di dunia ini dia membisu

Dia (Rasulullah SAW) berkata: Kekasihku, Engkaulah tempatku meminta dan berharap

Cukuplah Engkau bagi yang berharap sebagai tempat bergantung dan memohon

Ku pelihara kasihku yang dicemari nafsu

Dan ku jaga janji kasih yang telah tercalar

Di saat ku jaga, aku rindu, dan di saat ku lelap aku berharap

Mengiringi langkahku dengan penuh semangat dan berulang

Sesungguhnya dosaku adalah besar sejak dulu dan kini

Namun (ku tahu) keampunanmu yang mendatangi hamba adalah lebih besar (agung) dan lebih mulia

No comments:

Post a Comment

My Blog List